HANDLUJ JAKO
KLIENT PROFESJONALNY

APLIKUJ TERAZ

HANDLUJ JAKO
KLIENT PROFESJONALNY

Czy jesteś Klientem Profesjonalnym?

TopFX zapewnia usługi profesjonalnym klientom, którzy należą do którejkolwiek z poniższych grup.

Firmy inwestycyjne

Fundusze hedgingowe

Profesjonalni traderzy

Firmy proptradingowe

Inni klienci instytucjonalni

Dlaczego warto otworzyć konto Profesjonalnego Klienta w TopFX

Szybka realizacja zleceń

Handel jest dostępny na platformach MT4, cTrader lub za pomocą FIX API

Elastyczna dźwignia

Wysoka płynność

Spready od 0,0 pipsa

Czy kwalifikujesz się, by być Profesjonalnym Klientem?

Aby zostać zaklasyfikowanym jako Klient Profesjonalny, musisz spełnić następujące 2 z 3 kryteriów:

1.

Zrealizowałeś co najmniej 10 odpowiednio dużych transakcji na kwartał przez ostatnie cztery kwartały.

2.

Twój portfel finansowy, w tym depozyty pieniężne i instrumenty finansowe, przekraczają kwotę 500 000 EUR.

3.

Posiadasz profesjonalne doświadczenie pracując w sektorze finansowym lub pracowałeś co najmniej rok na stanowisku wymagającym wiedzy o transakcjach lub stosownych usługach.

Jeśli handlujesz jako Klient Detaliczny i chciałbyś być zaklasyfikowany jako Klient Profesjonalny, prosimy skontaktować się z nami.

APLIKUJ TERAZ

Czy potrzebujesz więcej informacji? Możemy się spotkać i porozmawiać.

ZAREZERWUJ SPOTKANIE

Ochrona, jakiej się zrzekasz, jako wybrany Klient Profesjonalny

Ostrzeżenia o ryzyku

Jesteśmy zobowiązani poinformować cię o standardowych ostrzeżeniach o ryzyku związanych z handlem złożonymi instrumentami finansowymi (kontrakty CFD), aby zagwarantować, że rozumiesz ryzyko związane z tego typu transakcjami.

Komunikacja marketingowa

Zakładamy, że profesjonalni klienci mają niezbędne doświadczenie i zrozumienie dotyczące naszych produktów oraz powiązanego ryzyka. Dlatego możemy używać bardziej złożonego słownictwa, gdy kontaktujemy się z tobą. Prosimy zauważyć, że zawsze dokładamy starań, by komunikować się z tobą w jasny i przejrzysty sposób, niezależnie od tego czy jesteś klientem detalicznym czy profesjonalnym.

Ograniczenia dla dźwigni

Zgodnie z przepisami ESMA firma TopFX ma obowiązek ograniczyć poziom dźwigni dla produktów, jakie oferujemy klientom detalicznym. Ograniczenia dla dźwigni nie obowiązują klientów profesjonalnych, jednak należy zauważyć, że wyższa wartość dźwigni może zwiększyć potencjalne straty.

Ochrona przed ujemnym saldem

Jeśli zdecydujesz się na status klienta profesjonalnego, nie jesteśmy zobligowani, by zapewnić ci ochronę przed ujemnym saldem i dlatego twoje straty mogą przekroczyć wpłacony depozyt.

Najlepsza polityka realizacji

W przypadku profesjonalnych klientów nie mamy obowiązku traktowania priorytetowo kosztów transakcji jako najważniejszego czynnika przy zapewnianiu najlepszej realizacji dla ciebie. Zamiast tego mamy prawo traktować priorytetowo inne czynniki, takie jak szybkość lub prawdopodobieństwo realizacji, jeśli uznamy, że czynniki te są ważniejsze od ogólnego kosztu.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy wyświetlić naszą Client Categorisation Notice.